Trình tự, thủ tục giảm 30% tiền thuê đất 2023 thế nào?

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất #canhobconsdian68

- Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức: Trực tiếp, điện tử hoặc bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2024.
Không ứng dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024.
- Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại luật pháp về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.
- Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan mang thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, đánh giá việc người thuê đất ko thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất bắt buộc hoàn trả ngân sách quốc gia số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của luật pháp về quản lý thuế.
- Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan với thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan;nếu không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét