Thu nhập hoạt động ròng khác gì so với dòng tiền trong đầu tư bất động sản?


Thu nhập hoạt động ròng là gì? #canhobconsdian68
Thu nhập hoạt động ròng được hiểu là lợi nhuận hàng năm kiếm được từ một tài sản. Thông qua thu nhập hoạt động ròng, các nhà đầu tư Bất động sản đánh giá được hiệu quả tài chính và lợi nhuận của Bất động sản dựa trên giá thành cần thiết để duy trì hoạt động của nó. Thu nhập hoạt động ròng có thể đổi thay theo thời gian. Số liệu này sẽ cho những nhà đầu tư Bất động sản biết liệu của cải của họ có tạo ra đủ thu nhập từ việc cho thuê để trả nợ hay không. Do đó, thu nhập hoạt động ròng là 1 trong các thước đo quan trọng nhất trong đầu tư Bất động sản.


Cách tính thu nhập hoạt động ròng

Thu nhập hoạt động ròng phụ thuộc vào hai chi tiết chính, đó là doanh thu từ Bất động sản và chi phí vận hành. Đây là công thức tính thu nhập hoạt động ròng:
Thu nhập hoạt động ròng = Doanh thu từ Bất động sản – Tổng chi phí hoạt động
Việc tính toán thu nhập hoạt động ròng rã sẽ dễ dàng nếu nó chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố này. Tuy nhiên, thực tiễn là hai chi tiết này lại bao gồm nhiều dữ liệu khác, chả hạn doanh thu từ Bất động sản là tổng thu nhập cho thuê và thu nhập khác có thể đến từ Bất động sản, như dịch vụ trông giữ xe hoặc những tiện ích khác.
Tổng chi phí hoạt động là khía cạnh thứ hai được dùng để tính thu nhập hoạt động ròng, trong đó bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để duy trì và vận hành tài sản cho thuê. Tuy nhiên, những khoản thanh toán thế chấp, khấu hao,... lại không được tính vào chi phí hoạt động trong công thức tính thu nhập hoạt động ròng. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa thu nhập hoạt động ròng và dòng tiền. Một số giá thành hoạt động được tính trong thu nhập hoạt động ròng chẳng hạn như thuế Bất động sản, bảo hiểm, sang sửa và bảo trì, phí quản lý tài sản, tiện ích, quảng cáo,...


Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét