𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐪𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐊𝐡𝐮 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐄𝐨 𝐕𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝟏 𝐯𝐚̀ 𝐄𝐨 𝐕𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝟐 𝐭𝐚̣𝐢 𝐊𝐡𝐮 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐇𝐨̣̂𝐢

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt hai nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Eo Vượt 1 và Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội. #canhobconsdian68

Theo đó, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Eo Vượt 1 với diện tích 14,22 ha, thuộc thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội.Ranh giới cụ thể có phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp tuyến đường Nhơn Hội – Nhơn Hải; phía Nam giáp đất cây xanh sinh thái theo quy hoạch; phía Bắc giáp đất cây xanh sinh thái theo quy hoạch.
Riêng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Eo Vượt 2 với tiện tích 17,93 ha, thuộc thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội.
Ranh giới cụ thể với phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp tuyến đường Nhơn Hội – Nhơn Hải; phía Nam giáp đất cây xanh sinh thái theo quy hoạch; phía Bắc giáp đất cây xanh sinh thái theo quy hoạch.
Việc lập hai đồ án quy hoạch đề cập trên nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp thành thị Nhơn Hội (Phân khu 04), Khu kinh tế Nhơn Hội đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Quy hoạch nhằm xây dựng khu du lịch có các loại hình nghỉ dưỡng, các dịch vụ dùng cho nhu cầu du lịch của du khách trong và ngoài nước, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khiến cho cơ sở để đơn vị đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, khai triển xây dựng và quản lý xây dựng theo quy định.
http://www.canhodian.com/2023/05/ky-co-gateway-nhon-hoi-new-city.html
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét