𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐫𝐚̀ 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂, 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐨̣ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐨̛̉ 𝐜𝐚𝐨

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung liên quan tới loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. #canhobconsdian68
Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị những địa phương báo cáo tình hình thực hành quy định luật pháp về xây dựng, nhà ở và buôn bán bất động sản đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở buôn bán dịch vụ cho thuê trọ với mật người ở cao.


Đồng thời thống kê những văn bản chỉ đạo, điều hành do UBND tỉnh ban hành liên quan tới nội dung trên.
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương báo cáo thông báo về thực trạng xây dựng, quản lý loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở buôn bán dịch vụ cho thuê trọ với mật độ người ở cao. Trong đó sở hữu nhà ở riêng lẻ thiết kế phổ biến tầng, đa dạng căn hộ ở; nhà ở là cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Bộ Xây dựng cũng bắt buộc những địa phương báo cáo công việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng về trật tự xây dựng, buôn bán bất động sản, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối mang các cái hình nhà ở nêu trên.
Song song với đó, những địa phương tổng hợp bất cập của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, PCCC và quản lý liên quan đến những mẫu hình nhà ở nêu trên; đề nghị sửa đổi, bổ sung.

http://www.canhodian.com/2023/09/welltone-luxury-recidence.html
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét