𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐨̀𝐚 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝟒.𝟓𝟎𝟎 𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉ 𝐭𝐨̂̀𝐧 đ𝐨̣𝐧𝐠

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo công khai để người sử dụng đất liên hệ các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai nhận hơn 4.500 Giấy chứng nhận.


Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã tổng hợp danh sách chưa trao được Giấy chứng nhận cho người sữ đất tại những Chi nhánh Cam Lâm, Cam Ranh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Sơn vì nhiều lý do.

Trong ấy có một số lý do như, mời rộng rãi lần nhưng người dùng đất không đến nhận, chưa hoàn thành trách nhiệm tài chính, đang thế chấp tại Ngân hàng,…
Từ kết quả tổng hợp kể trên, Văn phòng Đăng ký đất đai thức giấc Khánh Hòa thông tin công khai để người sử dụng đất với thông báo liên hệ những Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hơn 4.500 Giấy chứng nhận. #canhobconsdian68
Trong 1 diễn biến khác cũng liên quan đến việc cấp sổ đỏ, mới đây, UBND thức giấc Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch nâng cao cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Khánh Hòa cố gắng đến tháng 11/2023 sẽ hoàn tất công tác kê khai, đăng ký đất đai.
Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai, kê khai,đăng ký đất đai lần đầu đối với các thửa đất còn lại chưa kê khai đăng ký đất đai đối với người đang sữ dụng đất và người được giao đất để quản lý.
Đồng thời cấp giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất, quyền với nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất cho các ví như với nhu cầu và đủ điều kiện theo Luật Đất đai và các luật khác với liên quan, tạo điều kiện cho người dùng đất thực hành những quyền.
Cũng theo kế hoạch vừa được phê duyệt, Khánh Hòa sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai kịp thời để thực hành hiệu quả công tác quản lý quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị đến tháng 11/2023, nên hoàn tất công tác kê khai, đăng ký đất đai phải đối mang mọi các thửa đất còn lại chưa được kê khai đăng ký trên địa bàn tỉnh.
Hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, đơn vị tiêu dùng đất cần kê khai, đăng ký và được phê duyệt cấp giấy chứng thực (nếu sở hữu nhu cầu và đủ điều kiện theo Luật Đất đai và những luật khác với tác động hoặc ko đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận).
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét