𝐐𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐛𝐨̣̂ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ð›ðš̆́𝐭 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 ð§ð¨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐛𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐐𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐛𝐨̣̂ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐛𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧

Theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/9/2023), quy định nội bộ về cho vay của đơn vị tín dụng buộc phải sở hữu nội dung: Kiểm soát việc cho vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng, trả nợ khoản vay nước bên cạnh nhằm phòng ngừa và ngăn chặn việc phản ảnh méo mó chất lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay theo phương thức cho vay tuần hoàn và phương thức cho vay quay vòng nhằm quản lý chiếc tiền tài khách hàng để đảm bảo khả năng thu hồi toàn bộ nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn theo thỏa thuận, phản ảnh đúng chất lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; cho vay mua, buôn bán bất động sản; cho vay các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cho vay những nhu cầu vốn phục vụ đời sống mang giá trị to theo kiểm tra của tổ chức tín dụng; cho vay bằng phương tiện điện tử.

#canhobconsdian68


Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét